Przepiękne boisko przy ruinie stadionu

OBJEZIERZE. W czwartek, 1 sierpnia miał miejsce odbiór techniczny nowoczesnego wartego prawie 370 tys. boiska typu Orlik. Odbioru dokonał wiceburmistrz Piotr Woszczyk w towarzystwie urzędników odpowiedzialnych za inwestycje. Boisko jest wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej i ma wymiary 30 na 62 metry. Wykonawcą wszystkich prac była firma Dawar Sport z Poznania. Zastępca burmistrza stwierdził: budowa boiska doprowadziła do rewitalizacji tej mocno zdewastowanej części objezierskiego stadionu. 

Część mieszkańców Objezierza obawia się, że podobnej dewastacji może ulec także nowe boisko. Należy mieć jednak nadzieję, że prawie stu zawodników uprawiających w Obiezierzu sport będzie ćwiczyć na nowym boisku a działacze sportowi zadbają o to, by piękny niegdyś stadion nie podpadł w całkowitą ruinę.
Na koniec z reporterskiego obowiązku informujemy, że odbiór techniczny wykazał kilka nieprawidłowości i usterek, które wykonawca będzie musiał poprawić. 

Podobne artykuły