Ochrona kościołów

GMINA POŁAJEWO. Latem policjanci dokonali kontroli kościołów. Szczegółowym oględzinom poddano niedawno świątynie w Boruszynie i Tarnówku. Obiekty sakralne często stanowią pokusę dla złodziei, ze względu na znajdujące się tu zabytki i cenne przedmioty liturgiczne. Lipcowe kontrole miały na celu sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwko włamaniom, kradzieżom i pożarom. 

Ocenie policjantów podlegały m.in. zabezpieczenia fizyczne i mechaniczne, instalacje alarmowe oraz systemy przeciwwłamaniowe. Towarzyszący funkcjonariuszom strażacy przeprowadzili przegląd instalacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Proboszczowie parafii dokładnie zapoznał się ze spostrzeżeniami funkcjonariuszy. Wspólne ustalenia z pewnością posłużą zminimalizowaniu potencjalnych zagrożeń. Efektem każdej wizyty w kościele jest także specjalna ankieta lustracyjna i dokumentacja fotograficzna.

Podobne artykuły