Bezrobocie nadal wysokie

POWIAT OBORNICKI. Na koniec czerwca bezrobocie w powiecie obornickim wynosiło  12,5% i było wyże o 1% od bezrobocia na koniec czerwca 2012 roku. Co prawda w stosunku do maja 2013 bezrobocie zmalało o 0,4%, ale to coroczne zjawisko latem, gdy nieco więcej osób znajduje prace sezonowe. Wzrost stopy bezrobocia o około 1% rocznie obserwowany jest od 3 lat.

W gminie Oborniki bezrobotne są 1523 osoby, w gminie Rogoźno 913 osób, Ryczywół 359 osób, Połajewo 222 osoby. Dodajmy, że w czerwcu obornicki Powiatowy Urząd Pracy nie przeprowadził żadnych szkoleń a zgłoszono do niego 82 wolne miejsca pracy. Coraz wyższe i z większą bezwzględnością ściągane podatki spowodowały, że nadal z miesiąca na miesiąc maleje siła nabywcza oborniczan i obroty handlu spadły do poziomu z 2003 roku. 

Podobne artykuły