Sprzęt dla OSP z pominięciem Małyszek

GMINA OBORNIKI. W minionym tygodniu znaczną ilość sprzętu pożarniczego i specjalistycznej odzieży burmistrz Tomasz Szrama przekazał strażakom z gminnych jednostek OSP. 

Zaczęło się jednak od apelu radnej Renaty Małyszek, aby zakupić mundury dla pań z OSP Bąblin wygrywających zawody pożarnicze w mundurach kolegów, gdyż nie mają własnych. Przeciwny zakupowi był radny Paweł Dreger, który stwierdził: druhny mogą zdobywać sobie pieniądze z odpisów od podatników. 
Burmistrz wsparł jednak apel radnej Małyszek obietnicą zakupu mundurów wszystkim potrzebującym a prezes oddziału Gminnego ZOSP dKrzysztof Tomaszewski wystąpił do władz wojewódzkich o wsparcie finansowe. Uzyskał je i dzięki temu udało się zakupić 80 strojów koszarowych, 30 sztuk ubrań typu Nomex czyli mundurów bojowych, 10 par butów, 18 hełmów i 20 węży pożarniczych. Wartość przekazanego sprzętu to prawie 87 tysięcy złotych.
W niedzielne popołudnie 14 lipca na placu przed budynkiem OSP w Uścikowie spotkali się druhny i druhowie z gminnych OSP. Powitali ich prezes Krzysztof Tomaszewski oraz delegat do władz krajowych i wojewódzkich nadbrygadier pożarnictwa Ryszard Kamiński. 
Tomasz Szrama powiedział: każdego dnia bezinteresownie ratujecie życie ludzkie zagrożone podczas pożarów czy wypadków. Nie oczekujecie za to  podziękowań. Wiecie, że to wasz obowiązek i wasza praca. Jesteście niesamowici i za to wam bardzo dziękuję. Burmistrz przekazał strażakom także wyrazy uznania za wsparcie i zaangażowanie podczas Dni Obornik a do podziękowań dołączyli się: Grażyna Urbaniak z Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” oraz Piotr Kucharski z Obornickiego Centrum Sportu. 
Nie obyło się jednak bez polityki. Wśród zaproszonych gości zabrakło inicjatorki doposażenia druhen i druhów w niezbędny ubiór, radnej Renaty Małyszek należącej do innego ugrupowania niż rządzący. Zamiast niej, radę reprezentował radny Paweł Dreger, który był przeciwnikiem zakupu odzieży.
 

Podobne artykuły