Sołtys roku mieszka w Boruszynie

BORUSZYN. Jedenasta edycja konkursu Sołtys Roku organizowanego przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów została rozstrzygnięta. W gronie trzynaściorga samorządowców z całej Polski uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem znalazł się Roman Klewenhagen, sołtys wsi Boruszyn w gminie Połajewo. 

Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród laureatom odbyło się w Senacie RP. Pan Roman nie krył radości z otrzymanego wyróżnienia. Jury konkursu doceniło jego wieloletnią codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności, jak i efekty tych działań. Boruszyn ma tego samego sołtysa od ponad dwudziestu lat. Przez ten czas udało się we wsi zrealizować wiele inwestycji i przy pomocy mieszkańców podjąć się organizacji wielu ciekawych wydarzeń. 
Od dwóch lat miejscowość gości uczestników pleneru podróżniczego im. Kazimierza Nowaka, od wielu lat to tutaj rozgrywane są z wielkim rozmachem turnieje wsi. Po kompleksowym remoncie świetlicy wiejskiej i jej zaplecza Boruszyn stał się dobrym miejscem na organizację imprez gminnych a nawet powiatowych. Sołtysowi nie są obce unijne fundusze i chętnie korzysta z różnych form wsparcia oferowanych np. przez lokalne grupy działania. Nagroda jest uhonorowaniem podejmowanych przez niego działań i zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań.   

Podobne artykuły