Siłownia w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego powstaje siłownia zewnętrzna, finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Ryczywół. Jesienią zeszłego roku uczestnicy zebrania wiejskiego podjęli decyzję o przeznaczeniu na ten cel 23.000 zł.

Dzięki staraniom sołtys Magdaleny Swoboda i członków rady sołeckiej 18 lipca zamontowane zostały trzy urządzenia. Jeszcze w połowie sierpnia pojawi się czwarte. Na każdym z nich znajdują się dwa stanowiska, tak wiec po zakończeniu montażu jednocześnie będzie mogło ćwiczyć tam osiem osób. 

Podobne artykuły