Projekty nowych inwestycji

OBORNIKI. Lokalna Grupa Działania  Kraina Trzech Rzek będzie finansowaće inwestycji kosztujące od 30 do 50 tysięcy złotych.  Gmina Oborniki złożyła projek budowy za nieco ponad 30 tysięcy punktu widokowego w Uścikowie, zaopatrzonego w parking, lunetę oraz tablicę informacyjną. 

Władze chcą złożyć też wniosek o dofinansowanie projektu restauracji – wyspy w Łazienkach. Wyspa będzie nie tylko w pełni zagospodarowana, ale i doświetlona, co podniesie jej atrakcyjność i bezpieczeństwo. 
Trzecim projektem ma być budowa placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ale nietypowego, bo rodzaju parku linowego o niewielkim stopniu trudności, ze specjalnymi huśtawkami i innymi urządzeniami bezpiecznymi dla dzieci, zamiast tych standardowych. Plac byłby lokowany na terenie Łazienek, jako poszerzenie oferty rekreacyjnej.
Wnioski do LGD chcą złożyć też gminne spółki. PWiK będzie się starać o dofinansowanie przebudowy zniszczonych betonowych schodów będących zejściem do lasu Dahlmana. Schody z rozsypujących się już płyt mają stąpić drewniane, ułożone z podkładów kolejowych i wypełnione żwirem. Będą bezpieczne i ekologiczne. Spółka PGKiM planuje utwardzenie pasa pomiędzy chodnikiem wzdłuż Wełny w Łazienkach a płytą asfaltu na targowisku. 
Samo LGD też ma projekt i to wart wielkiej uwagi. Planuje wybudować wiatę grillową na Terenie Łazienek, by mogli tam znaleźć dogodne miejsce do wypoczynku uczestnicy spływów oraz pozostali chętni. 
 

Podobne artykuły