Janus i Szrama piszą do Olejnika w sprawie obornickiego szpitala

ROGOŹNO. Podczas ostatniej przed wakacjami sesji rady powiatu, starosta obornicki wyraził nadzieje, że władze Rogoźna zmiękną i dołożą powiatowi około dwóch milionów do rozbudowy szpitala. Sekretarz Piotr Sitek wyliczył, że wyceniony na 2,3 mln zł Zespół Szkół Agrobiznesu, po jego sprzedaży zasili konto starostwa dodając, że ma już nawet zainteresowanych kupnem. 

Jak się zdołaliśmy dowiedzieć, burmistrz Rogoźna raz jeszcze przeliczył fundusze gminy, by stwierdzić, że Rogoźna nie stać na pomoc finansową dla powiatu, bez rezygnacji z własnych planów, wcale nie mniej ważnych od ambicji starostów aby powiat miał duży szpital.
Nie bez echa przeszło też ostrzeżenie byłego starosty Antoniego Żuromskiego, który wyliczył, że rozbudowa szpitala zmusi gminy do corocznych danin na jego utrzymanie w kwocie nawet miliona złotych. 
W tej sytuacji burmistrz Rogoźna przesłał staroście list o treści, którą przytaczamy tu po niewielkich skrótach. 
– W związku z prowadzonymi negocjacjami w sprawie udzielenia przez Gminę Rogoźno pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na rozbudowę szpitala powiatowego w Obornikach (…) przedstawiam ofertę zakupu przez Gminę Rogoźno nieruchomości stanowiącej kompleks zabudowań po byłym Zespole Szkół Agrobiznesu położonej przy ul. Kościuszki w Rogoźnie za kwotę 1 000 000 zakładając jednocześnie, że kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości zostanie przeznaczona przez Powiat na planowaną rozbudowę szpitala. 
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 9 lipca 2013 sporządzonym na zlecenie Gminy Rogoźno przez rzeczoznawcę majątkowego Jaromira Nowaka wartość rynkowa powyższej nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 1.175.000 złotych (…). Cenę nabycia działki nr 1508/2 należy obniżyć o 50% jako nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego. Cena nieruchomości stanowiącej kompleks zabudowań po byłym Zespole Szkół Agrobiznesu po uwzględnieniu ustawowej bonifikaty wyniesie zatem 905 000 złotych. Oferowana cena 1.000.000 zł przewyższa zatem nominalną możliwą do uzyskania cenę za tę nieruchomość. 
Mając na względzie aktualną sytuację głębokiego kryzysu na rynku nieruchomości oraz realne szanse na zbycie przedmiotowej nieruchomości przez Powiat przy uwzględnieniu jej specyfiki, jak również przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należy ocenić, że składana przeze mnie oferta jest bardzo korzystna, (…). Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dalsze losy kompleksu budynków po byłym Zespole Szkół Agrobiznesu stanowią przedmiot zainteresowania zarówno dla rogozińskiego samorządu, ale i całej społeczności Rogoźna. W dotychczasowych dyskusjach niejednokrotnie podnoszono kwestie, że budynek Zespołu Szkół Agrobiznesu jest głęboko zakorzeniony w świadomości lokalnej społeczności jako „zarezerwowany” dla sfery publicznej, dlatego też nabycie tej nieruchomości na mienie gminne jest zgodne z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Gmina Rogoźno nabywając własność tej nieruchomości może zagwarantować, że będzie ona utrzymywana i wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem określonym jednocześnie w mpzp godnie z wolą mieszkańców Rogoźna, którzy są również mieszkańcami Powiatu Obornickiego. 
List burmistrza cechuje uprzejma, choć stanowcza forma a wielość szczegółów zmusza do refleksji. 
Skąd aż taka różnica pomiędzy wycenami dwóch biegłych. Jednemu „wyszło” 2,3 mln a drugiemu 950 tysięcy. Może Agrobiznes faktycznie nie jest tyle wart ile zakłada starostwo? Może oferta Rogoźna jest obecnie najlepszą, jaką można uzyskać? Warto też zastanowić się, jak starostwo sfinansuje inwestycję mającą kosztować do 8 mln złotych zebrawszy od gmin zaledwie 5 mln złotych obietnic. Może trzeba zacząć liczyć się z tym, że gmina Oborniki będzie zmuszona dołożyć powiatowi jeszcze trzy miliony? Być może o tym właśnie dyskutowali włodarze Obornik i Rogoźna w miniony piątek podczas nadzwyczajnego spotkania burmistrzów w obornickim magistracie.
Burmistrz Obornik Tomasz Szrama dostrzegając zapewne niebezpieczeństwo w darowaniu szpitalowi ponad 4 mln zł chce od starosty gwarancji. Po zbudowaniu nowego skrzydła zostanie ono przekazane szpitalowi, który może nie wykorzystać go dla oddziału chirurgi, ale do innych celów. Szrama w piśmie do starosty Olejnika zastrzega, że w wypadku przekształcenia  szpitala w spółkę, kwota 4 mln zł przekazana przez Oborniki zostanie przeliczona na akcje, ktorych właścicielem będzie gmina, co da Obornikom znaczący głos w sprwie szpitala. Z informacji do których dotarliśmy wynika, że starosta Adam Olejnik na razie nie zgodził się na podpisanie takiej klauzuli.

Podobne artykuły