LO Rogoźno po raz czwarty z rzędu najlepsze w regionie – Objezierze znów najgorsze

POWIAT OBORNICKI. Po raz czwarty z rzędu najlepszą szkołą średnią regionu okazało się Liceum Ogólnokształcące z Rogoźna. Po latach liderowania obornickie Liceum Ogólnokształcące utraciło palmę pierwszeństwa trzy lata temu, spadając wówczas na trzecią pozycję, nawet za Zespół Szkół Agrobiznesu. Obornicki ogólniak z roku na rok odrabia część strat, ale w tym nadal nie jest w stanie odzyskać pozycji lidera. 

Tak wynika z rankingu, jaki zestawiliśmy na podstawie danych z tegorocznego egzaminu maturalnego, a przesłanych nam przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. 
Nasz ranking szkół zestawiliśmy opierając się na wynikach tegorocznego egzaminu maturalnego, tak jak je podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Obok prezentujemy wyniki, które z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym otrzymali uczniowie danej szkoły. Każdy przedmiot ma swój oddzielny ranking, aby można było porównać poziom nauczania szkół w poszczególnych przedmiotach. 
Wyniki maturzystów podawane są w uśrednionej liczbie zdobytych punktów, których w sumie z każdego przedmiotu można było zdobyć 100. Obok średniej punktów dla danej szkoły podawany jest wskaźnik poziomu w stosunku do średniej wojewódzkiej. Jeżeli jest dodatni, oznacza to, że uczniowie szkoły zdali dany przedmiot powyżej średniej wojewódzkiej. Jeżeli przy wyniku pojawia się minus, to znaczy, że uzyskany poziom matury był niższy od średniej z danego przedmiotu.
We wszystkich szkołach Ziemi Obornickiej nie zdawano każdego z możliwych przedmiotów maturalnych. Okazało się, że uczniowie każdej ze szkół zdawali wspólnie siedem przedmiotów: polski, matematykę, angielski, niemiecki, biologię, wiedzę o społeczeństwie i geografię. Odrzuciliśmy więc, sporządzając ranking, te przedmioty, które zdawano tylko w części szkół i zsumowaliśmy wyniki siedmiu przedmiotów zdawanych równo we wszystkich szkołach średnich. 
Okazało się, że w czterech szkołach uczniowie zdawali maturę poniżej średniej wojewódzkiej. To lepszy wynik, niż przed rokiem, kiedy to wszystkie szkoły były poniżej średniej wojewódzkiej. 
Powyżej średniej znalazły się licea z Rogoźna i Obornik. Tak powinno być każdego roku, bo przecież do średniej wojewódzkiej wliczane są matury ze szkół technicznych i zaocznych z całej Wielkopolski. 
Wśród szkół technicznych kolejność jest niemal tradycyjna: Zespół Szkół Agrobiznesu, za nim zawodówka z Obornik, potem zawodówka z Rogoźna a na końcu Objezierze.
Obornicki ogólniak okazał się najlepszy w powiecie obornickim  jedynie w nauczaniu języka polskiego, gdyż w tej szkole zanotowano znaczny postęp w nauczaniu języka ojczystego. Niestety, jednocześnie w obornickim ogólniaku spadł znacznie poziom nauczania matematyki. Agrobiznes wygrał już drugi rok z rzędu w geografii – poziom nauczania tego przedmiotu jest tam bardzo wysoki. W pozostałych przedmiotach przodowało liceum z Rogoźna a zwraca uwagę szczególnie znakomity wynik tej szkoły z języka niemieckiego, gdzie dotąd przez lata królowało LO Oborniki.
Niepokojący jest wynik LO Oborniki z wiedzy o społeczeństwie. Na maturze uczniowie obornickiego ogólniaka okazali się z tego przedmiotu o wiele gorsi niż abiturienci z prawie wszystkich innych szkół. Trudno powiedzieć, jaka jest tego przyczyna, zwłaszcza że LO Rogoźno nie miało tego problemu.
W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii naszego rankingu ostatnie miejsce nie przypadło Zespołowi Szkół z Objezierza. Okazało się to jednorazowym osiągnięciem, i w tym roku Objezierze powróciło na pozycję "czerwonej latarni" powiatu obornickiego. Zajęło ostatnie miejsce z wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wiedzy o społeczeństwie, gdzie uległo jedynie LO Rogoźno. Z pewnością nauczyciele tego przedmiotu w Objezierzu zasługują na szczególne wyróżnienie i dowodzą, że można z tamtejszymi uczniami osiągnąć dobre wyniki. 
 
Ranking szkół średnich
1. Liceum Ogólnokształcące Rogoźno 400,45  +39,26
2. Liceum Ogólnokształcące Oborniki 363,30  +2,11
3. Zespół Szkół Agrobiznesu Rogoźno 309,52  -52,06
4. Zespół Szkół im.Kutrzeby Oborniki 292,47  -68,72
5. Zespół Szkół im.Cegielskiego Rogoźno 263,31  -97,88
6. Zespół Szkół Objezierze 232,6  -126,53
 
język polski
1. LO Oborniki 59,40 +4,76
2. ZSA Rogoźno 53,11 -1,53
3. LO Rogoźno 51,64 -3,00
4. ZS Oborniki 49,66 -4,98
5. ZS Rogoźno 45,94 -8,70
6. ZS Objezierze 43,97 -10,67
matematyka
1. LO Rogoźno 68,83 +7,44
2. LO Oborniki 58,47 +2,08
3. ZS Oborniki 42,26 -14,13
4. ZSA Rogoźno 39,17 -17,22
5. ZS Rogoźno 37,33 -19,06
6. ZS Objezierze 23,16 -33,23
język angielski
1. LO Rogoźno 75,19 +5,79
2. LO Oborniki 72,07 +2,67
4. ZS Rogoźno 62,37 -7,03
4. ZSA Rogoźno 58,18 -11,22
5. ZS Oborniki 57,62 -11,78
6. ZS Objezierze 43,47 -25,93
język niemiecki
1. LO Rogoźno 76,25 +19,52
2. LO Oborniki 68,11 +11,38
3. ZS Oborniki 44,22 -12,51
4. ZSA Rogoźno 39,00 -17,73
5. ZS Rogoźno 30,00 -26,73
6. ZS Objezierze 20,00 -36,73
biologia
1. LO Rogoźno 46,00 +2,71
2. LO Oborniki 43,17 -0,12
3. ZSA Rogoźno 36,00 -7,29
4. ZS Rogoźno 36,00 -7,29
5. ZS Oborniki 36,29 -7,00
6. ZS Objezierze 29,33 -13,96 
geografia
1. ZSA Rogoźno 40,67 +2,24
2. LO Rogoźno 33,83 -4,60
3. ZS Rogoźno 33,67 -4,76
4. LO Oborniki 31,33 -7,10
5. ZS Oborniki 30,42 -8,01
6. ZS Objezierze 29,67 -8,76
wiedzia o społeczeństwie
1. LO Rogoźno 53,71 +11,40
2. ZS Objezierze 43,06 +0,75
3. ZSA Rogoźno 43,00 +0,69
4. ZS Oborniki 32,00 -10,31
5. LO Oborniki 30,75 -11,56
6. ZS Rogoźno 18,00 -24,31
 

Podobne artykuły