Plażowa na wsi

PARKOWO. 6 lipca z inicjatywy parkowskiej młodzieży  sołtys Justyna Bartol- Baszczyńska postanowiła zorganizować turniej siatkówki plażowej o puchar sołtysa. W turnieju wzięły udział cztery drużyny. Młodzi: Emil Kędziora, Seweryn Rozalczyk, Borys Dolata, Wojciech Handzel; Old Boys: Jarosław Witt, Emil Cymer, Adam Szymański, Marek Grześ; Sebik Team: Sebastian Mikołajczak, Dajan Nowak, Bogusz Polcyn, Adrian Zenger; Parkowskie Dziewczyny: Weronika Lewandowska, Monika Witt, Daria Jarysz, Anna Macioszek. Sędzia  Bartłomiej Witt kierował całym turniejem i sprawiedliwie oceniał grających. Ostatecznie po zawziętej walce I miejsce zdobył Sebik Team, II miejsce Młodzi, III miejsce Old Boys, IV miejsce Parkowskie Dziewczyny. Po turnieju pani sołtys zaprosiła wszystkich na kiełbaski z grilla, kawkę i ciastko. Nagrody dla uczestników ufundowała pani Joanna Pawlicka, a puchar i medale rada sołecka. 

Podobne artykuły