Jestem Polakiem

POŁAJEWO. Na trzy uczennice ze Szkoły Podstawowej czekała miła niespodzianka. W tym dniu odbyło się wręczenie nagród w konkursie Jestem Polakiem ogłoszonym przez poseł Marię Małgorzatę Hanyskę. Zadaniem uczestników było wyrażenie swojego spojrzenia na patriotyzm i rozumienie słów Jestem Polakiem za pomocą środków artystycznych, plastycznych lub literackich). 10 czerwca komisja konkursowa zmierzyła się z nie lada wyzwaniem: wyłonienia najlepszych spośród nadesłanych 140 dzieł plastycznych i 35 literackich. Ponad 20 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 5 powiatów północnej Wielkopolski zgłosiło wyłonione na etapie szkolnym najlepsze dzieła swych uczniów. Bardzo wysoki poziom twórczości młodych artystów nie ułatwił jury zadania, jednak po długich i intensywnych obradach komisja wyłoniła zwycięzców. Po raz kolejny okazało się, że dzieci z Połajewa mają wiele talentów, które mogą rozwijać dzięki swoim opiekunom i wychowawcom. Uznanie jury konkursu znalazły prace Patrycji Erdmann, Michaliny Jakubowskiej i Judyty Sell. W spotkaniu z panią poseł, która odwiedziła szkołę i osobiście wręczyła nagrody dziewczętom uczestniczył wójt Stanisław Pochyluk oraz wszyscy nauczyciele.

Podobne artykuły