Drogi do bloków w Objezierzu

OBJEZIERZE. Powstaną tam drogi dojazdowe do bloków. Inwestycja obejmująca realizację ok. 460 m kosztować będzie ok. 353 tys. zł. Dofinansowana zostanie w ponad 80% z funduszy poznańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Sołtys Objezierza Władysław Winkel cieszy się, że mieszkańcy pięciu bloków już niedługo będą mieli bezpieczny i wygodny dojazd. – Chciałbym podkreślić, że to dzięki staraniom posła Stanisława Steca, burmistrza Tomasza Szramy oraz przewodniczącego śp. Ryszarda Ciszaka została podpisana umowa na wykonanie dróg wewnętrznych. 

Podobne artykuły