Ruszy przebudowa drogi w Popówku

OBORNIKI. Pod koniec sierpnia zakończy się przebudowa drogi w Popówku.  To jeden z zapisów umowy zawartej we wtorek 25 czerwca przez burmistrza Tomasza Szramę z wykonawcą inwestycji – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych z Szamotuł. Wartość robót oszacowano na 250.466,29 zł brutto. W ramach prac wykonana będzie droga o długości ok. 450 metrów oraz wyremontowana zostanie nawierzchnia placu przed budynkiem biblioteki.

Podobne artykuły