Przedszkole w Tarnówku oddziałem przedszkola w Połajewie

GMINA POŁAJEWO. Radni rady gminy w Połajewie podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Tarnówku i przekształcenia go w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola Baśniowa Kraina w Połajewie. Na mocy tej decyzji oddział w Tarnówku stanie się dziewiątym oddziałem Baśniowej Krainy. Radni swoją decyzje uwzględniają oszczędnościami, jakie przyniesie ta decyzja. Obecnie Publiczne Przedszkole w Tarnówku jest przedszkolem jednooddziałowym z obsadą dwuosobową. Pracuje tu jeden nauczyciel, pełniący jednocześnie obowiązki dyrektora przedszkola oraz kucharka. W okresie grzewczym dochodzi do tego palacz zatrudniany na umowę zlecenie. Nauczyciel pełni również rolę intendenta. Wydatki zmniejszą się, z tytułu likwidacji stanowiska dyrektora i dodatku funkcyjnego przysługującego na tym stanowisku. W skali roku wydatki mogą zostać zmniejszone o ok. 8500 zł. Łatwiej też będzie sprawować nadzór placówce dużej, koordynującej od lat oddziały w różnych miejscowościach gminy. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za takim przekształceniem jest usprawnienie organizacji zastępstw w przypadku nieplanowanych nieobecności nauczyciela, np. w wypadku choroby. Dla samym wychowanków oraz rodziców przekształcenie formy prawnej przedszkola nie przyniesie negatywnych skutków – rady rodziców zachowają swoją odrębność, a nauczyciel oddziału będzie członkiem rady pedagogicznej przedszkola w Połajewie. W bieżącym roku do przedszkola w Tarnówku uczęszczało 26 dzieci, w przyszłych latach ta liczba pozostanie na podobnym poziomie. Ta decyzja wymaga pozytywnego zaopiniowania przez kuratora.

Podobne artykuły