Powiatowy Dzień Strażaka

OBORNIKI. Tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się 17 maja przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach. Rozpoczęcia uroczystości dokonał komendant Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Zdrenka w imieniu swoim oraz prezesa zarządu oddziału  powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Krzysztofa Tomaszewskiego. Po odsłuchaniu hymnu państwowego nastąpiło oficjalne wręczenie wyróżnionym i zasłużonym druhom z PSP i OSP odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie.

Podczas obchodów Dnia Strażaka został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza były wieloletni komendant zarządu oddziału miejsko-gminnego Jan Buszkiewicz. Uchwałą prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego OSP RP został odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa  asp. sztab. Maciej Krasowski.
Podziękowanie i gratulacje od przedstawicieli samorządów gminnych przyjęło trzech najlepszych strażaków w osobach: Patryk Wieczorek, Marek Zieliński i Mateusz Klingsporn. Na uroczystość przybyli samorządowcy, komendant policji Wojciech Spychała, przedstawiciel Nadleśnictwa Oborniki Marcin Pelcner, kapelan powiatowy OSP ks. Wojciech Ren i prezes zarządu gminnego w Ryczywole dh Eugeniusz Wenerski.
Po części oficjalnej wszyscy obecni podczas obchodów mogli delektować się strażacką grochówką ugotowaną przez druhny z OSP w Świerkówkach oraz ciastem drożdżowym, działem druha z OSP Ocieszyn.
 

Podobne artykuły