Będą odnawiać rogozińskie wsie

GMINA ROGOŹNO. Aż osiem sołectw wyraziło chęć przystąpienia do programu Wielkopolska Odnowa Wsi, za pośrednictwem którego w latach 2014-20 będzie można uzyskać środki unijne na realizację małych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Novum w programie jest fakt, że wkład własny każdego sołectwa w realizację przedsięwzięć będzie pochodził nie z budżetu gminy, ale z funduszu sołeckiego, więc ich przeprowadzenie zależeć będzie od decyzji mieszkańców. 

W Studzieńcu, Gościejewie, Tarnowie, Owczegłowach, Rudzie, Parkowie, Budziszewku i Nienawiszczu odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wyrazili zgodę na przystąpienie do programu i wybrali kilkuosobowe grupy odnowy, które zajmować się będą pilotowaniem projektu. Na najbliższej sesji rady miejskiej Rogoźna, 29 maja, najprawdopodobniej podjęta zostanie zbiorcza uchwała o przystąpieniu sołectw do projektu. Później w poszczególnych sołectwach rozpoczną się prace nad przygotowaniem planów odnowy miejscowości, w których zapisane będą przedsięwzięcia do dofinansowania do roku 2020. 
– Myślimy między innymi o przebudowie amfiteatru, upiększeniu parku, rewitalizacji boiska sportowego i terenu rekreacyjnego przy stawie. Parkowo dysponuje stosunkowo wysokim funduszem sołeckim, dlatego też jestem pełen optymizmu, że uda się na naszym terenie przeprowadzić te ważne zadania uzyskując dofinansowanie unijne – powiedział Błażej Cisowski, należący do grupy odnowy w sołectwie Parkowo. Inne sołectwa również mają ciekawe pomysły na wykorzystanie środków z wielkopolskiej odnowy.
 

Podobne artykuły