Pałac coraz tańszy

ŁUKOWO. Pałac w Łukowie spadł na gminę niczym niechciany prezent. Waląca się oficyna, wymagający remontu budynek główny, zaniedbany parki i kłopoty z lokatorami, których trzeba będzie prędzej lub później przekwaterować skłoniły burmistrza do sprzedaży obiektu. Jego obecna cena wraz z rozległym parkiem to 400 tys złotych. Ogłoszono już dwa przetargi i oba bezskuteczne. Radni upoważnili Tomasza Szramę do udzielenia potencjalnemu kupcowi nawet 90% bonifikaty, licząc na to, że uda się pałac sprzedać. 

Czasu na to jest mało, bo według naszych informacji, Wojewódzki Konserwator Zabytków ma zamiar podpisać decyzję nakazową wyremontowania pałacu a ten szacowany jest na ok. 3 mln złotych. Jeżeli nie uda się sprzedać w porę pałacu, to gminę czeka ogromny wydatek. Innym problemem będzie wykwaterowanie mieszkających w pałacu rodzin. Gmina musi zapewnić im bodaj siedem mieszkań a przy obecnych skromnych zasobach lokalowych nie będzie to łatwym zadaniem. 

Podobne artykuły