Niesolidna poczta?

GMINA OBORNIKI. Gmina rozesłała do wszystkich mieszkańców bezadresowe ankiety, by za ich pomocą obywatele mogli się wypowiedzieć na temat gminnych inwestycji oraz wsparcia finansowego powiatu. Rachunek był spory, ale usługę wykonano nad wyraz niestarannie. 

Wiele osób, z którymi udało nam się porozmawiać, takiej ankiety w ogóle nie otrzymało. Tak było w części Kowanówka, na Bielawach i w paru innych miejscach gminy. Co poczta zrobiła z drukami za których dostarczenie gmina już zapłaciła, trudno dzisiaj zgadnąć.
Burmistrz Tomasz Szrama twierdzi, że miał już wcześniej sygnały dotyczące braku oczekiwanej rzetelności ze strony Poczty Polskiej. To skłania go do zastanowienia się nad podjęciem decyzji o zatrudnieniu gminnego gońca, który zamiast poczty roznosiłby pisma. Może nie byłoby to znacznie taniej, ale z pewnością solidniej a pieniądze trafiłyby do kieszeni którejś z osób szukających pracy, więc pożytki można by mnożyć. 

Podobne artykuły