Jubileusz OSP w Bąblinie

BĄBLIN. 4 maja, w dzień św. Floriana i święto patrona strażaków, odbyła się uroczystość 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąblinie. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kaplicy klasztoru Misjonarzy Św. Rodziny. Następnie druhowie przemaszerowali przed remizę OSP Bąblin, a tam przy pięknej pogodzie rozpoczęła się część oficjalna. Pod czas niej wyróżniono odznaczeniami związkowymi OSP 17 druhen i druhów. 

W uroczystościach brali udział burmistrz Tomasz Szrama i prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krzysztof Tomaszewski oraz radni powiatowi, miejscy, a także liczna reprezentacja mieszkańców Bąblina. Z okazji tego spotkania zaproszeni goście złożyli wszystkim strażakom, szczególnie zaś jubilatom z Bąblina, życzenia pomyślności w realizacji wykonywanych zadań, satysfakcji, uznania, zdrowia i osobistego szczęścia. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na poczęstunek przygotowany osobiście przez druhny z Bąblina.

Podobne artykuły