Wełna do sądu?

ROGOŹNO. Problem z władzami klubu sportowego Wełna trwa od dawna i stale narasta. Skonfliktowani z nimi samorządowcy postanowili zająć problemem samego starostę Adama Olejnika. 

Wiceprzewodniczący rady miejskiej Rogoźna Zbigniew Chudzicki korzystając z obecności starosty zgłosił nieprawidłowości w działaniu prezesa klubu Wełna. Zarzucił mu: brak dokumentacji na użytek komisji rewizyjnej. Notorycznie łamany jest statut. Wykreślono z klubu 17 członków w tym prezesa komisji rewizyjnej.
Starosta Olejnik potwierdził słowa Chudzickiego, dodająć, że do starostwa wpływają niemal codziennie skargi od działaczy, rodziców i innych osób związanych z klubem Wełna. – Ja nie mogą ingerować w to na co nie pozwalają mi przepisy i moja rola jest ograniczona. Wpłynęło pismo abym przekazał sprawę do prokuratury, ale co ja mam zgłosić, skoro nie stwierdzono przestępstwa. Skarżą się obie strony. Jest problem wydania dokumentacji. Dokumentacja jest jawna i każdy ma prawo do wglądu. Jak to nie ustanie, to zwrócę się od do sądu o zajęcie stanowiska.
Jeżeli ktoś jeszcze twierdzi, że starosta nie ma co robić, powinien natychmiast zmienić zdanie, bo klub Wełna i związani z nim działacze dbają o to, by starosta się czasem nie nudził. 

Podobne artykuły