Ustawa śmieciowa do śmieci

OBORNIKI. Ustawa śmieciowa wchodzi w życie za dwa miesiące, a już obrosła w przeróżne fakty i legendy. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej Obornik radna Anna Rydzewska zagadnęła wiceburmistrza Piotra Woszczyka: zobowiązali mnie moi koledzy burmistrzowie do zapytania, dlaczego pan nie głosuje tak jak oni, ale odwrotnie i razem z Poznaniem? 

– Ktoś panią wprowadził w błąd. Przy budżecie głosuję z Poznaniem, bo przeciwnie byłbym jedynym, ale generalnie głosuję przeciwko Poznaniowi. W grudniu 2008 przystąpiliście do związku poznańskiego, a my zastanawiamy się nad wystąpieniem z tego związku – wyjaśniał Piotr Woszczyk. Wymienił gminy, które głosują przeciw Poznaniowi a razem z nim. 
Na końcu dodał – tak często jestem przeciw, że nazywano mnie oszołomem. Nieraz tak ostro przemawiałem, że wykreślano to z protokołu. A w ogóle, moim zdaniem, ustawa śmieciowa powinna trafić do śmieci.

Podobne artykuły