Czy Ciszak winien stracić mandat?

OBORNIKI. Radny Ryszard Ciszak jest od lat prezesem klubu sportowego Orkan. Jak sam stwierdził, podjął się tego, by zagospodarować wolny czas popegeerowskiej młodzieży. Klub funkcjonuje za pieniądze otrzymywane od gminy, i to niemałe pieniądze. 

Radny Andrzej Ilski podejrzewa, że może zarabiać też na reklamie czy w inny legalny sposób. Legalny dla klubu, ale kłopotliwy dla prezesa. Jego funkcja w radzie może być konfliktem interesu, co powinno wykluczyć radnego z grona rady. Ilski poprosił radcę urzędu miejskiego, by ten zbadał problem i ustalił czy Ciszak nie powinien zrezygnować z mandatu lub z prezesury. Radca Jerzmanowski przyznał, że problem jest, ale potrzeba czasu, by go dokładnie zbadać. Nie jest zatem wykluczone, że przewodniczący Ciszak będzie musiał podjąć decyzję – klub albo rada. 

Podobne artykuły