Zauważ Mnie w Rogoźnie

ROGOŹNO. Urząd miejski odwiedzili uczestnicy akcji "Zauważ Mnie", którzy pokonują na piechotę 480 kilometrową trasę z Wrocławia do Koszalina. Podjęta już po raz piąty akcja ma zwrócić uwagę na problemy osób chorych na padaczkę i łamać stereotypy dotyczące tej przewlekłej choroby.

Ze szczególnymi gośćmi spotkali się przewodniczący Zdzisław Hinz i wiceburmistrz Krzysztof Ostrowski oraz sekretarz i skarbnik gminy – Iwona Sip-Michalska i Maria Kachlicka. Uczestnicy akcji na czele z główną jej organizatorką Jadwigą Grochowalską opowiadając o swej wyprawie podkreślali życzliwość mieszkańców mijanych miejscowości i wyrażali nadzieję, że ich wysiłek pomoże poprawić postrzeganie osób chorych na padaczkę. Jadwiga Grochowalska serdecznie podziękowała za gościnne przyjęcie w Rogoźnie, a miejscowi samorządowcy zapewnili, że w pełni solidaryzują się z inicjatywą oraz życzyli wytrwałości i pozytywnych efektów, które będą objawiały się zmianami w postrzeganiu osób chorych na epilepsję i ich problemów przez społeczeństwo.
W Polsce żyje około 400 tysięcy chorych na padaczkę. Choroba najczęściej rozpoczyna się w wieku wczesnodziecięcym, bądź u osób po 65 roku życia, ale może wystąpić u każdego i w każdym wieku. Przez brak zrozumienia ze strony otoczenia, wielu chorych i ich opiekunów jest zmuszonych zrezygnować z nauki, pracy, rodziny, marzeń. Chorzy mogą w pełni funkcjonować społecznie, zakładać rodziny, mieć dzieci, pracować, ale muszą być odpowiednio leczeni i przede wszystkim akceptowani, dlatego proszą „Zauważ mnie”.

Podobne artykuły