Powstanie w LOK-u

ROGOŹNO. W poznańskim Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych będącym siedzibą wojewódzkich struktur LOK miało miejsce otwarcie wystawy jubileuszowej z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Trzon ekspozycji to zbiory kolekcjonera z terenu gminy Rogoźno i zarazem wiceprezesa wielkopolskiego klubu bałtyckiego Mariana Winieckiego, który poza rodzinnymi pamiątkami związanymi z powstaniem, zaprezentował między innymi budzące olbrzymie zainteresowanie historyków oryginalne rozkazy dyktatora powstania Mariana Langiewicza, zupełnie nieznane dotyczącej powstania literaturze. Z kolekcji Winieckiego pochodzi także zdjęcie Witolda Turno z Objezierza, który zginął w słynnej bitwie pod Ignacewem. Bardzo interesujące eksponaty, wśród nich czarną biżuterię noszoną po upadku powstania i manifesty rządu narodowego, wypożyczyło Muzeum Regionalne w Rogoźnie. Wśród pamiątek rogozińskich znalazły się też zdjęcia nagrobka powstańca Ludwika Williama wykonane przez Błażeja Cisowskiego i fragmenty „Dziejów Rogoźna” opowiadające o zrywie sprzed 150 lat. Inne prezentowane eksponaty pochodziły z prywatnych kolekcji Zbigniewa Długiego i Bogdana Mrowca oraz ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 

Na otwarciu obecni byli wysocy rangą wojskowi stojący na czele stacjonujących w okolicach Poznania jednostek, przedstawiciele wojewody i marszałka, władze wojewódzkie LOK oraz pasjonaci historii, muzealnicy, nauczyciele i przedstawiciele kultury. Ziemię Obornicką poza Marianem Winieckim, który z pasją opowiadał o prezentowanych na wystawie zbiorach, reprezentowali dyrektor ZS w Parkowie Maria Cisowska, Angelika Pilarska i Jerzy Dąbrowski z muzeum w Rogoźnie, płk Tadeusz Janowski i historyk Błażej Cisowski. Pod adresem rogozińskiego muzeum i samorządu padło wiele ciepłych słów, a miasto zyskało wśród zwiedzających miano ośrodka pielęgnującego powstańczą historię.

Podobne artykuły