Podsumowania wędkarskie

OBORNIKI. Odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 32 w Obornikach. Prezesem koła został ponownie Jacek Kołodziej.W skład zarządu 

weszli Tomasz Styszyński i Zygmunt Goćwiński. Zmiany zaszły również w komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim.
Złotą odznaką wędkarstwa nagrodzono prezesa Jacka Kołodzieja,natomiast srebrną odznaką kolegę Antoniego Tarke.Medale za rozwój wędkarstwa wielkopolskiego otrzymali Krzysztof Bączyk,Krzysztof 
Cichorek, Jan Kostka, Heronim Wojdziak, Karol Koszalik, Henryk Paterka i Andrzej Ułanowski. Medalami za rozwój wędkarstwa polskiego nagrodzono Marcina Cichorka i Jarosława Nowickiego.
Wręczono puchary w kategorii najlepszy wędkarz senior i junior. Kategoria senior: Marcin Cichorek, Tomasz Styszyński, Szymon Kempiński. Kategoria junior: Mateusz Nogalski, Jakub Tomczak, Katarzyna Nowicka i Łukasz Ułanowski. 
Nagrodą za największą eybę złowioną na zawodach organizowanych przez koło nagrodzono kolegę Jarosława Nowickiego – za bolenia o wadze 2520g. Dokonano wyboru delegatów na zjazd okręgowy w Poznaniu, są to Jacek Kołodziej i Krzysztof Cichorek. 

Podobne artykuły