Nowe-stare władze wędkarzy

ROGOŹNO. W ośrodku kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła wędkarskiego działającego przy RCK. Sprawozdanie z czteroletniej działalności organizacji przedstawił prezes Eugeniusz Wielgosz, a zebrani udzieli ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybrano zarząd na kolejną kadencję w składzie Eugeniusz Wielgosz prezes, Dariusz Gracz sekretarz, Mariusz Wielgosz skarbnik, Wojciech Złoch gospodarz oraz Zenon Jałoszyński i Roman Szuberski – członkowie. Do komisji rewizyjnej wybrano Jarosława Piskorka przewodniczący, Wojciecha Kaczmarka i Roberta Miśturę. W skład nowego sądu koleżeńskiego weszli Bolesław Troczyński przewodniczący, Marian Wietrzyński z-ca przewodniczącego i Euzebiusz Rogiński sekretarz. W dalszej części obrad przedstawiono plan pracy na rok bieżący, preliminarz budżetowy i terminarz imprez sportowych. Markowi Wiśniewskiemu wręczono "Medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa".

Podobne artykuły