Są pieniądze na remont kaplicy

OCIESZYN. Po wielu miesiącach starań ksiądz proboszcz Bolesław Kapuściński, Łucjan Nowak i Błażej Pacholski, sołtys Ocieszyna podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie dachu w zabytkowej kaplicy pw. św. Wawrzyńca. 

Kwota pochodząca ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jaką udało się im pozyskać wynosi prawie 80.000 zł. W planach jest wymiana dachu i odbudowana wieży, która niegdyś znajdowała się na szycie kaplicy. Prace remontowe ruszą już w marcu i jeśli pójdą zgodnie z planem, to w rok po złożeniu wniosku kaplica odzyska swój dawny blask. 
W dofinansowanie remontu kaplicy włączyli się również mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Pieniądze zbierano podczas imprez organizowanych na terenie Ocieszyna oraz przez sprzedaż okazjonalnych kalendarzy. Datki składały również osoby spoza parafii a i kilka firm z terenu południowej części gminy także zdecydowało się wesprzeć to przedsięwzięcie.
Wymiana dachu pozwoli uratować zabytkową kaplicę, niszczoną od lat przez deszcze i topniejący śnieg, które dostawały się do wnętrza świątyni.
 

Podobne artykuły