Lekcja w starostwie

BORUSZYN. Tuż po feriach uczniowie szkoły podstawowej w Boruszynie wzięli udział w niezwykle ciekawej i pouczającej lekcji. Jej celem było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem instytucji powiatu, do którego należy obecnie gmina Połajewo. Aby przekonać się na własne oczy, gdzie urzędują powiatowe władze, młodzież wraz z inicjatorkami lekcji Grażyną Starczewską i Longiną Moszczyńską udała się do starostwa w Czarnkowie. Uczniów z opiekunami przyjął starosta Wiesław Maszewski. Opowiedział swym gościom o zadaniach i obowiązkach powiatu. Chętnie odpowiadał też na pytania. 

O swojej pracy chętnie opowiadali również obecni podczas wycieczki członkowie zarządu powiatu. Dzieci dowiedziały się między innymi jak powiat reaguje w sytuacjach kryzysowych, jak współpracuje ze strażą i policją oraz jak jest przygotowany na pomoc mieszkańcom w czasie klęsk żywiołowych. Na zakończenie grupa udała się do budynku straży pożarnej. Tam oprócz pogadanki dydaktycznej na uczniów i opiekunów czekał pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

Podobne artykuły