30-lecie muzeum

ROGOŹNO. W salach wystaw czasowych Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz miało miejsce otwarcie wystawy jubileuszowej "30 lat minęło…" z okazji 30-lecia istnienia tej zasłużonej dla Ziemi Obornickiej placówki kultury. Na wstępie rys historyczny instytucji przedstawił przewodniczący Rady Muzeum i ceniony rogoziński historyk Władysław Ruks. 

Kilkadziesiąt przybyłych osób z uwagą wysłuchiwało przemówień gości, którzy często odwoływali się do swych wspomnień związanych z początkami i późniejszym funkcjonowaniem muzeum. Pracownicy usłyszeli liczne gratulacje i życzenia nieustannego rozwoju placówki. 
Życzenia w imieniu mieszkańców gminy złożyli przewodniczący Zdzisław Hinz i wiceburmistrz Krzysztof Ostrowski, którzy podkreślali zasługi muzeum dla dokumentowania dziejów i tradycji regionu oraz wysiłki wkładane w zachowywanie dziedzictwa przyrodniczego i dokonań kultury ludowej.
Wiceburmistrz Ostrowski otrzymał z rąk dyrektora RCK Piotra Szturmińskiego pierwszy egzemplarz wydanego specjalnie na jubileusz albumu "Rogoźno na starej pocztówce", którego prezentacja miała miejsce właśnie podczas otwarcia wystawy. W wydawnictwie, które można nabyć w muzeum, zawarto ponad 120 pocztówek przełomu XIX/XX w., które w niepowtarzalny sposób prezentują wygląd Rogoźna przed ponad stu laty.
Na jubileuszową wystawę składają się plansze ze zdjęciami przypominającymi 209 zorganizowanych w muzeum na przestrzeni jego istnienia ekspozycji czasowych. Wiele z wystaw zawierało niezwykle cenne eksponaty, inne prezentowały cuda przyrody, dzieje ludzi, organizacji i stowarzyszeń, jeszcze inne dzieła utalentowanych twórców, a wszystkie razem składają się na bezcenny wieloletni dorobek, świadczący o pracowitości i pomysłowości rogozińskich muzealników.

Podobne artykuły