To dopiero początek bałaganu

POWIAT OBORNICKI. Jeden z teleoperatorów zlecił ułożenie na terenie powiatu obornickiego światłowodów i zaczęło się wielkie kopanie. Niestety, wykonawcy tego zadania są bardzo różni i nie zawsze solidni. Często po ich pracy pozostaje nieład, czasem uszkodzenia. – Pouszkadzana droga i chodniki po ułożeniu światłowodu – zgłosił radny Kazimierz Zieliński odpowiedzialnemu za drogi powiatu. Bogdan Jeran stwierdził tylko – mam już teczkę skarg na tych, którzy go układają. Będą musieli przywrócić drogi i chodniki do stanu pierwotnego. 

Gdy kopacze ułożą już główny wąż, to wdmuchną do niego światłowód i będzie to dopiero sieć szkieletowa. Potem raz jeszcze będzie trzeba rozkopywać powiatowe chodniki, by przygotować sieć rozdzielczą. Nieprędko w tej sytuacji powróci porządek. 
 

Podobne artykuły