Wyjątkowy jubileusz

OBORNIKI.  W tym roku wyjątkowy jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowało siedem par z gminy Oborniki.

Złote gody obchodzili Hanna i Jan Kuklewscy, Irena i Aleksander Nowakowie, Maria i Aleksander Odwrotowie, Stefania i Henryk Szymaniakowie oraz Józefa i Alojzy Zydorczakowie.
Aż 60 wspólnych lat przeżyli Czesława i Edmund Domanieccy.
Podczas uroczystości zorganizowanej w urzędzie miejskim Jubilaci składali sobie nawzajem podziękowania za długoletnie pożycie małżeńskie, a z rąk burmistrza Szramy  oraz  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krzysztofa Tomaszewskiego otrzymali okolicznościowe medale oraz bukiety kwiatów. Natomiast Alicji i Leonowi Cichackim za wspólnie przeżyte 65 lat wręczono kosz pełen słodyczy.

Podobne artykuły