Pieniądze topnieją szybciej niż śnieg

POWIAT OBORNICKI. Byłoby już pewnie nudnym powtarzanie po raz kolejny tego, jak bardzo zbiedniał powiat obornicki. Jednak aura pojęcia biedy nie przewiduje i śnieg sypnął na drogi powiatu całkiem szczodrze. Jedynie przez pierwsze 22 dni stycznia Powiatowy Zarząd Dróg wydał już na utrzymanie dróg ponad 108 tys. z bardzo skromnego budżetu. 

– Na drogi wysypano ponad 40 ton mieszanki piaskowo solnej a w zapasie jest 700 ton, co stanowi zapas na 10 krotne zasypanie zbiorników wszystkich piaskarek – wyliczył dyrektor Jeran dodając – dla oszczędności posypywane są jedynie skrzyżowania, zakręty i miejsca szczególnie niebezpieczne. Pługi odśnieżne jadą tylko wtedy, gdy jest potrzeba. Gdy jest możliwy przejazd, to wcale nie jadą. Dróg gruntowych w ogóle się nie odśnieża.
Część zadań zimowych wykonuje rejon dróg a część jest zlecana na zewnątrz. Pługi są rejonu, ale pojazdy wynajęte, co łączy się z dostosowaniem zawiesi pługów do poszczególnych pojazdów. W związku ze spodziewanymi opadami drogi zostały poszerzone, aby było gdzie śnieg odłożyć, gdy spadnie go więcej. 
Jeżeli zima potrwa dłużej a śnieg będzie nadal sypał, to zasoby finansowe Powiatowego Zarządu Dróg mogą szybko stopnieć.

Podobne artykuły