Oborniki pod Szamotułami

OBORNIKI. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało oficjalnie, że po likwidacji sądu rejonowego w Obornikach, powiat obornicki znalazł się w jurysdykcji sądu rejonowego w Szamotułach. Stało się tak po konsultacjach – jak podkreślają w Warszawie – z władzami samorządowymi w Obornikach, które odrzuciły pierwotny pomysł przydzielenia do Poznania. Nad Wełną pozostanie jedynie oddział zamiejscowy szamotulskiego sądu, jednak o zakresie rozpraw, które tu będą odbywane i innych sprawach organizacyjnych, decydować będzie prezes sądu w Szamotułach.

Podobne artykuły