Ścieżka historyczna

GMINA OBORNIKI.  

Na terenie całej gminy staną 33 tablice, informujące o miejscach wartych zobaczenia w mieście i okolicach Obornik. Na każdej z nich umieszczono krótką informację dotyczącą obiektu, przy którym została ustawiona, historii jego powstania, a także mapkę ukazującą punkty wchodzące w skład całej ścieżki.
Osiem z ustawionych tablic będzie wyróżniać się formatem. Staną one w miejscach z którymi związana jest dłuższa historia i wymagają pełniejszego opisu. W pozostałych 24 miejscach pojawią się stylowo wykonane mniejsze tablice.
Trasa ścieżki została opracowana w ramach projektu „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wytyczenie i oznakowanie ścieżki historyczno – edukacyjnej”. Środki na to zadanie zostały pozyskane z projektów zewnętrznych. Całość oznakowania ścieżki będzie kosztować ponad 48 tys. zł.

Podobne artykuły