Nie może się zbliżać do ukochanego

ROGOŹNO. Sąd wydał wyrok w sprawie rogoźnianki Eweliny B., oskarżonej o stalking, o której wyczynach pisaliśmy w listopadzie. Sąd uznał oskarżoną za winną zarzucanego jej przestępstwa i wymierzył karę 3000 zł grzywny oraz orzekł zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 30 metrów, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym osobiście, telefonicznie, za pomocą wiadomości tekstowych, mailowych i listownie, przez okres 5 lat.

Ewelina uporczywie nękała swojego byłego lubego, wysyłając do niego smsy, mmsy, maile, prezenty, listy, nachodząc go wielokrotnie w miejscu pracy i telefonując do niego. 21 września  przyjechała do miejsca pracy byłego kochanka i przykuła się kajdankami do kaloryfera, żądając aby z nią porozmawiał. 

Podobne artykuły