Na rzecz społeczności romskiej

OBORNIKI. Dzięki dotacjom w wysokości  8.000 oraz 46.700 zł przyznanym przez Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” gmina Oborniki zakupiła 20 kompletów podręczników i wyprawek dla dzieci romskich.

Wykonano też w budynkach przy ulicy Droga Leśna zamieszkałych przez lokalnych Romów instalację do ogrzewania mieszkań gazem. Choć jest to system znacznie droższy od dotychczasowego, to jest też wygodniejszy i czystszy. Realizacja obu projektów przyczyniła się bez wątpienia do polepszenia sytuacji bytowej rodzin romskich zamieszkujących Oborniki.

Podobne artykuły