Kolędowo w świetlicy

GRUDNA. Prawie stu mieszkańców sołectwa Kaziopole przybyło do świetlicy wiejskiej na spotkanie pod tytułem „Przybyliśmy Panie, by Ci kolędować”. Wspólnie śpiewano piękne polskie kolędy, raczono się przygotowanymi przez gospodynie smakołykami oraz słuchano ciekawych opowieści o tradycjach i zwyczajach świątecznych. Najmłodsi mieli okazję sprawdzić się w konkursach plastycznym i literackim, a każdy z uczestników otrzymał upragnioną nagrodę. Specjalnym gościem spotkania, które prowadziła Ewa Jóźwiak, był proboszcz Jan Andrzejewski z Parkowa. O stronę muzyczną zadbali państwo Staniccy, którzy piękną grą na gitarze i wiolonczeli oraz ochoczym śpiewem zachęcali wszystkich do kolędowania.

Podobne artykuły