Z myślą o bezpieczeństwie na drogach

POWIAT OBORNICKI. W starostwie powiatowym w Obornikach odbyła się coroczna narada szkoleniowo – informacyjna z przedsiębiorcami prowadzącymi Stacje Kontroli Pojazdów na terenie całego powiatu obornickiego oraz diagnostami w tych stacjach zatrudnionymi.

Uczestniczący w spotkaniu wicestarosta Andrzej Okpisz podkreślił wpływ rzetelnej kontroli pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także podziękował przedsiębiorcom za współpracę z powiatem w ramach corocznej akcji „Bezpieczna Zima”. Naczelnik wydziału komunikacji Michał Cieciora przeprowadził szkolenie z zakresu od niedawna obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie badań technicznych pojazdów oraz dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji na temat stosowania nowego stanu prawnego oraz wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwości. Podkreślali też potrzebę organizowania tego typu spotkań i wyrazili chęć ich kontynuacji.

Podobne artykuły