Rozmawiali o dniu dawcy szpiku

ROGOŹNO. W środę 9 stycznia w ośrodku kultury RCK miało miejsce spotkanie organizacyjne w sprawie Dnia Dawcy Szpiku, który odbędzie się w Rogoźnie w niedzielę 27 stycznia w godzinach 10-16. Organizacja w Rogoźnie wydarzenia poświęconego poszerzaniu wiedzy na temat komórek macierzystych oraz przede wszystkim rejestracji ich dawców jest wspólną inicjatywą burmistrzów Janusa i Ostrowskiego oraz komisariatu policji, którego jedna z pracownic – pani Ewa zachorowała na białaczkę. Głównym prelegentem środowego spotkania, które otworzył wiceburmistrz Ostrowski, była Katarzyna Jabłońska reprezentująca zajmującą się rekrutacją dawców Fundację DKMS Polska. Jabłońska przedstawiła najważniejsze informacje na temat pozyskiwania komórek macierzystych, które są jedyną metodą walki z białaczką. W trakcie godzinnej prelekcji opowiedziała też o szczegółach technicznych rejestracji dawców i pobierania szpiku oraz obalała stereotypy zniechęcające ludzi do dzielenia się komórkami macierzystymi.

W bazie dawców DKMS jest obecnie 275 tysięcy osób i jest to największa z baz funkcjonujących w Polsce, a wchodzących w skład bazy ogólnoświatowej. 
Mimo to, jak mówiła Jabłońska "nigdy nie wiadomo, czy odpowiedni dawca się znajdzie", dlatego nieustanne poszerzanie zasobu dawców jest bardzo istotne. Podczas spotkania głos zabrał też jeden z obornickich policjantów – pan Przemek, który będąc dawcą opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z oddawaniem komórek macierzystych i gorąco zachęcał do zapisywania się w bazie DKSM. Policjant oddał szpik i tym samym podarował nowe życie 23-latkowi z USA.
Obecne na spotkaniu osoby, w tym przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy gminnych jednostek, sołtysi i druhowie OSP posiedli niezwykle cenną wiedzę na temat pozyskiwania szpiku. Wiedza ta z pewnością zostanie rozpowszechniona, gdyż cel jest warty wszelkich wysiłków.

Podobne artykuły