Zmarł prof. Tobis

ROGOŹNO, POZNAŃ.. W dniu 27 grudnia zmarł w Poznaniu w wieku 80 lat prof. dr hab. Aleksander Tobis, jeden z najbardziej zasłużonych absolwentów Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie (matura w 1951 roku), wybitny specjalista prawa karnego, autor licznych publikacji naukowych i nauczyciel wielu pokoleń polskich prawników. Prof. Tobis był promotorem około 600 prac magisterskich oraz opiekunem kilku doktoratów. Jego dorobek naukowy liczy ponad 140 pozycji, w tym 11 monografii i podręczników. W swojej karierze był między innymi kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa UAM oraz członkiem rady naukowej przy centralnym zarządzie zakładów karnych i komisji ds. reformy prawa karnego przy ministrze sprawiedliwości. 

Pozostawał w serdecznych więzach z koleżankami i kolegami z LP w Rogoźnie oraz chętnie przyjeżdżał na wszystkie zjazdy absolwentów, po raz ostatni w dniu 30 czerwca ubiegłego roku. Był jednym z inicjatorów nadania rondu w centrum Rogoźna nazwy „Rondo Józefa Melzera”. Pogrzeb profesora odbył się w miniony czwartek na cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu. 
W imieniu koleżanek i kolegów z rogozińskiego liceum swego wieloletniego przyjaciela wzruszającymi słowami pożegnał Marian Sokołowski, emerytowany dyrektor szkoły w Budziszewku: Drogi Olku, Drogi Kolego i Przyjacielu. Dziś pozostaniesz na tym cmentarzu, gdzie zapisane są imiona tych, którzy musieli pożegnać się z nami na zawsze. Zebrani nad Twą mogiłą chcemy Ci raz jeszcze podziękować za wszystko co uczyniłeś dla rodziny, uczniów, dla nauki i oświaty. Za wszystko, co jest dziełem Twego życia. Składamy Ci ukłon najwyższego szacunku.

Podobne artykuły