Przygotują studium

RYCZYWÓŁ. Wyłoniona w drodze przetargu firma Europrojekt Jarosława Kulikowskiego z Poznania sporządzi projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywół.  Studium jest „pigułką” informacji na temat gminy – jej struktury, ludności, powierzchni, cech charakterystycznych, a także perspektyw na przyszłość, zakładanych inwestycji i wielu innych dziedzin. Dlatego ważne jest, aby dokument przygotowany był precyzyjnie i żeby jak najlepiej oddawał istniejącą sytuację oraz plany na przyszłość. Firma Europrojekt, która złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród dwunastu startujących w przetargu firm, otrzyma za swoją pracę 46.740 zł. Aby studium stało się dokumentem obowiązującym, będzie musiała je przyjąć rada gminy.

Podobne artykuły