Podwyżka, ale niewielka

GMINA POŁAJEWO. Rada gminy uchwaliła nowe stawki opłat za wodę i ścieki w 2013 roku. Wielkich rewolucji w tym zakresie nie wprowadzono. Bez zmian pozostała stawka opłat za nieczystości płynne odprowadzane do kanalizacji. Za metr sześcienny ścieków mieszkańcy gminy Połajewo zapłacą jak w roku ubiegłym 3,30 zł netto. Nieznacznej podwyżce uległa stawka opłat za pobór wody. Od nowego roku użytkownicy sieci wodociągowej zapłacą 2,30 zł netto za metr wody, czyli zaledwie o 10 gr więcej niż w 2012 roku. Do opłat należy dodać podatek VAT w wysokości 8%. 

Nawet gdy weźmie się kwoty brutto, stawki opłat za wodę i nieczystości w gminie Połajewo na tle pozostałych gmin w regionie pozostają nadal najniższe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że gmina Połajewo od lat sama zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi dostarczania wody i odprowadzania nieczystości z domostw mieszkańców, w tym obsługą i konserwacją urządzeń, czy płatnościami. Jak widać wypracowany przez lata mechanizm działa poprawnie, bo dla użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacji liczy się, by płacić jak najmniej. 

Podobne artykuły