Stawki podatku

POŁAJEWO. Podczas listopadowej sesji radni gminy ustalili wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości. Na mocy uchwały warz z nowym rokiem za metr kwadratowy powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzeba będzie zapłacić 49 gr, zaś od budynków lub ich części przeznaczonych na te same cele aż 16,20 zł. Roczna stawka podatku od gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne wynosi teraz 4,32 zł od 1 hektara powierzchni, zaś od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11 gr za 1 m2 powierzchni. Podatek od budynków mieszkalnych będzie wynosił w 2013 roku 65 gr za metr kwadratowy. 

Zmianie uległa też stawka podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i teraz wynosi 5,40 zł od 1 m2 powierzchni. Stawka podatku od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń wynosi 4,54 zł za 1m2 powierzchni użytkowej, a od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie działalności odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 
W nowym roku podatkowym właściciele budowli zapłacą podatek w wysokości 2% wartości budowli. 
 

Podobne artykuły