Zasłużeni dla Rogoźna

ROGOŹNO. W liceum ogólnokształcącym im. Przemysława II odbyła się bardzo podniosła uroczystość z okazji dnia edukacji narodowej. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna oraz liczni goście, wśród których byli emerytowani pracownicy oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu. 

Dyrektor Robert Kornobis serdecznie powitał wszystkich obecnych w historycznej szkolnej auli. Zwracając się do uczniów powiedział: dziękuję wam w imieniu swoim i całej rady pedagogicznej za to, że dzięki wam mamy tak dużą satysfakcję z wykonywania zawodu nauczyciela. Pamiętajcie, że to wy jesteście naszą inspiracją i że to wasza kreatywność wyzwala w nas motywacje do ciągłego podejmowania nowych wyzwań. Dyrektor przypomniał też o obchodzonej niedawno uroczystości 150-lecia szkoły gorąco dziękując wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do upiększenia tego niezwykłego święta. 

Ważną częścią uroczystości było wręczenie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” trzem emerytowanym profesorom liceum. Zaszczytne wyróżnienie przyznawane przez rogoziński samorząd otrzymali 92-letni Aleksander Batura oraz Jolanta Wiese-Schilling i Andrzej Zimniewicz. Prosząc wyróżnionych na scenę przewodniczący rady miejskiej Zdzisław Hinz podkreślił ich wielkie zasługi dla oświaty w Rogoźnie i podziękował za trud włożony w kształtowanie pokoleń młodych rogoźnian. 

Gdy sędziwi profesorowie złożyli swe podpisy w księdze zasłużonych burmistrz Janus wraz ze Zdzisławem Hinzem wręczyli im bukiety róż, a sala nagrodziła ich długim aplauzem na stojąco. W imieniu całej trójki słowa podziękowania za zaszczytny tytuł wygłosił Andrzej Zimniewicz. Uroczystość zakończył spektakl przygotowany przez uczniów.

Podobne artykuły