Dzień nauczyciela u seniorów

ROGOŹNO. Członkowie sekcji emerytów i rencistów ZNP spotkali się na tradycyjnej uroczystości z okazji dnia edukacji narodowej, która we wtorek 16 października odbyła się w gimnazjum nr 1.

Otwierając spotkanie przewodniczący sekcji Zdzisław Hinz powitał wszystkich przybyłych oraz podziękował dyrektor Danucie Czechowskiej za możliwość organizacji spotkania w murach kierowanej przez nią placówki. – Długa i bogata jest historia tej szkoły, na pożółkłych stronicach szkolnych kronik zapisane są pamiętne wydarzenia i nazwiska nauczycieli, którzy przez wiele lat, często w nieporównywalnie trudniejszych warunkach, wytrwale i z wielki zaangażowaniem realizowali trudne zadania edukacyjne. Odnosimy się z wielkim szacunkiem do osób z którymi nam dane było współpracować, od których otrzymaliśmy pomoc, dobre słowo, życzliwość. Tego nie sposób zapomnieć. 

Emerytowani nauczyciele przyjęli słowa Hinza długim aplauzem. Okolicznościowe życzenia przekazali też burmistrz Bogusław Janus i wiceprzewodniczący rady miejskiej Zbigniew Chudzicki oraz prezes oddziału ZNP Grażyna Karoń. Następnie członkom sekcji, którzy w minionym roku ukończyli 80 lat wręczono bukiety kwiatów i listy gratulacyjne. Otrzymali je bardzo wzruszeni Teresa Nowak i Florian Kruger. Część oficjalną spotkania zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów.

Podobne artykuły