Powstaną gabinety i mieszkania

RYCZYWÓŁ. W wybudowanej kilka lat temu na pl. 1 Maja kamienicy sąsiadującej z dawną restauracją „Herbową” rozpoczęły się prace, które mają doprowadzić do zagospodarowania tego dotychczas nieużytkowanego, dwupiętrowego budynku. 

Według wstępnych założeń mają się w nim znaleźć gabinety lekarskie i mieszkania. Ryczywolanie cieszą się, że prywatny inwestor wziął się wreszcie do dzieła, gdyż niewykończony budynek z pewnością nie był ozdobą rynku. Po wykończeniu wraz ze znajdującym się naprzeciwko, właśnie ukończonym estetycznym gminnym parkingiem, wpłynie na znaczne upiększenie tej części Ryczywołu. Do pełnego sukcesu rewitalizacji niezbędna jest jeszcze przebudowa powiatowej drogi, która w tym miejscu jest bardzo zniszczona. 

Władze gminy wnioskują o budowę ronda, które poza podniesieniem estetyki, wpłynęło by też w sposób zdecydowany na poprawę bezpieczeństwa, ale na to, według powiatowych notabli, nie ma i w najbliższym czasie nie będzie środków. Starczyło ich co prawda na remont i ocieplenie elewacji starostwa powiatowego, ale jak mówi znane powiedzenie „koszula bliższa ciału”.

Podobne artykuły