Droga i plac zabaw

WEŁNA. W czwartek 11 października uroczyście oddano do użytku niedawno wybudowaną drogę wraz z chodnikiem od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku gospodarstwa RSP i sąsiadujący z nią nowy plac zabaw.

Po powitaniu gości i mieszkańców przez sołtysa Jacka Jankę głos zabrał burmistrz Bogusław Janus, który przedstawił parametry techniczne obiektów. Wstęgę przecięli wspólnie burmistrz Janus, przewodniczący rady miejskiej Zdzisław Hinz, przedstawiciel mieszkańców Kamil Maćkowski, ks. Andrzejewski z Parkowa i sołtys Janka. Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie, które odbyło się w świetlicy w Grudnie. Nowa droga kosztowała gminę 116 tys. zł, a plac zabaw około 25 tys. zł. Drugi z obiektów, zawierający poza urządzeniami służącymi dziecięcej zabawie także tablicę informującą o walorach kulturowych i przyrodniczych sołectwa,  sfinansowany został częściowo z funduszy unijnych w ramach PROW.

Podobne artykuły