Sprzedają alkohol nieletnim

GMINA RYCZYWÓŁ. W ramach akcji „Pozory mylą, dowód nie” realizowanej w porozumieniu z policją na terenie gminy przeprowadzono projekt, który miał wykazać czy punkty sprzedaży alkoholu stosują się do ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie sprzedają trunków nieletnim. Do projektu wyznaczono 20 sklepów na terenie całej gminy. Mieli je odwiedzić młodzi pełnoletni, którzy ukończyli już co prawda 18 rok życia, ale wyglądem i zachowaniem budzili uzasadnione podejrzenia co do wieku. 

Wynik badania przedstawia się gorzej niż źle. W szesnastu spośród wyznaczonych sklepów (89%) młodzi ludzie bez okazania dokumentów zakupili alkohol bez najmniejszych problemów, dwa sklepy były nieczynne, a w dwóch kolejnych odmówiono sprzedaży alkoholu. Wynik ten jest zastraszający, gdyż pokazuje, że zdecydowana większość sprzedawców na terenie gminy Ryczywół nie przywiązuje wagi do tego, czy sprzedaje alkohol osobie pełnoletniej, a przynajmniej nie widzi powodu, żeby poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Ponadto w dwunastu z kontrolowanych sklepów znajdowały się osoby postronne, które nie widziały nic niestosownego w zakupie alkoholu przez osobę wyglądającą na małoletnią. 

Gmina osiągnęła wynik 11% odmowy sprzedaży alkoholu, który jest beznadziejny, gdyż dane z innych gmin przedstawiają wyniki w granicach 40-80%. Placówki, które ratowały honor ryczywolan, czyli sklep na pl. 1 Maja 4 w Ryczywole i sklep w Radomiu otrzymają certyfikat Rzetelnego Punktu Sprzedaży. Inne niech się cieszą, że do udziału w projekcie zaangażowano osoby pełnoletnie, gdyż karą za sprzedaż alkoholu małoletnim jest co najmniej utrata koncesji. Mamy nadzieję, że stąpający na granicy prawa sprzedawcy będą bardziej zwracać uwagę komu sprzedają alkohol.

Podobne artykuły