Kontrowersje wokół podziału gminy Rogoźno na nowe okręgi wyborcze – głosowanie odłożono

ROGOŹNO. Zgodnie z nowym kodeksem wyborczym gminy w całej Polsce zostaną podzielone na jednomandatowe okręgi wyborcze. Taka zmiana już nastąpiła w Obornikach, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze. 

W Rogoźnie na sesji rady miejskiej starano się dokonać podziału gminy na 15 okręgów. Nie obyło się bez problemów, które doprowadziły do przesunięcia głosowania. 

Nowe prawo zabrania łączenia okręgów wiejskich z miejskimi. Tymczasem od ponad 20 lat wieś Ruda, leżąca przy szosie krajowej nr 11 i rzut beretem od Rogoźna, należała do miejskiego okręgu wyborczego. Teraz trzeba to zmienić. Jednak w pobliżu Rudy nie leży żadna inna wieś, co doprowadziło do konfliktu politycznego. Średnio w  każdym nowym okręgu mamy około 1200 wyborców, co jest minimalną liczbą określoną przez prawo. W samej Rudzie mieszka ich tylko niespełna 300. Połączono ją więc, po rozmowach z  komisarzem wyborczym w Pile, do sołectwa oddalonego o ponad pięć kilometrów – Owieczek. 

Ten podział nie spodobał się radnemu Henrykowi Janusowi z Gościejewa, który uznał go za niewłaściwy. – Przeprowadziłem rozmowy z mieszkańcami Owieczek i chcą pozostać w okręgu w Gościejewie. Uważają, że zmiana utrudni im głosowanie. Zebraliśmy podpisy pod wnioskiem w tej sprawie. 

Mieszkańcy Owieczek po przydzieleniu do nowego okręgu musieliby jeździć dalej, do punktu wyborczego w Rudzie. Co ciekawe, musieliby i tak przejechać obok punktu  w Gościejewie. Radny Adam Jóźwiak zaproponował więc, by odjąć Gościejewu sołectwa Tarnowo i Laskowo, a następnie przydzielić je w zamian za Owieczki do Rudy. 

Na taką propozycję aż podskoczyła na krześle sołtys Tarnowa Elżbieta Świtniewska. Natychmiast podeszła do mikrofonu i rzekła: prośba ode mnie i sołtys Laskowa. My dopiero dowiedziałyśmy się o tak daleko idących zmianach. Mówią panowie radni, że rozmawiali z mieszkańcami i oni pobierają takie zmiany. Ja, ani sołtys Laskowa, o tym nie wiedziałyśmy. Muszą więc działać jakieś inne źródła informacji. Proszę o przełożenie głosowania tej uchwały na następny miesiąc, w celu konsultacji z mieszkańcami. Po tych słowach wszyscy radni zgodzili się na przełożenie głosowania. 

Kontrowersją wywołało też rozdzielenie Parkowa i Jaracza, które według nowego podziału znajdować się będą w dwóch oddzielnych okręgach. Na prośbę radnego Adama Nadolnego zostanie przeanalizowane przydzielenie 12 domów z Jaracza, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie z wsią Parkowo, do okręgu parkowskiego. –  Inaczej odmówimy prawa tym ludziom do głosowania. Ta zmiana jest na wiele lat,s a wiem, że część z tych ludzi chce przyłączenia ich do parkowskiej wsi na stałe – tłumaczył. 

Na Ziemi Rogozińskiej nie ma ani jednej wsi, która samodzielnie tworzy okręg wyborczy. Parkowo będzie głosowało ze Słomowem i wybierało wspólnego radnego. Nie będzie więc możliwości wyboru dwóch radnych z Parkowa, jak miało to miejsce w ubiegłych wyborach samorządowych. 

Duże zmiany będą miały miejsce w mieście, gdzie będzie wybieranych jedynie dziewięciu radnych, a nie jak wcześniej dziesięciu. Wieloletni i popularni samorządowcy, tacy jak Zdzisław Hinz, Ryszard Dworzański, Roman Szuberski czy Renata Tomaszewska, będą musieli uważać, by nie startować w następnych wyborach przeciwko sobie. Do rady wejdzie bowiem tylko zwycięzca w danym okręgu. Rogozińskie osiedle zostanie podzielone na trzy okręgi wyborcze, w których zapewne zetrą się  „gwiazdy” lokalnej polityki.

Podobne artykuły