20 lat bractwa

ROGOŹNO. W dniu 30 września Bractwo Kurkowe Rogoża uroczyście obchodziło 20-lecie wznowienia sięgających 1755 roku tradycji bractwa strzeleckiego w Rogoźnie i tyluż lat swej aktywnej działalności. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji zmarłych członków, którą na brackiej strzelnicy nad Jeziorem Rogozińskim odprawił kapelan bractwa ks. Wojciech Ren w asyście księży kanonika Eugeniusza Śliwy i Krzysztofa Szkopka z parafii Ducha Świętego.

Po zakończeniu wspólnej modlitwy starszy bractwa Jan Stępień przekazał prowadzenie uroczystości marszałkowi Gustawowi Wańkowiczowi, który przywitał wszystkich przybyłych gości oraz krótko przedstawił historię rogozińskich braci. Następnie okolicznościowe życzenia złożyli przybyli goście, wśród których byli burmistrz Bogusław Janus, radny Zbigniew Chudzicki, przedstawiciele bractw z Budzynia, Wągrowca, Piły oraz Murowanej Gośliny, a także przedstawiciele powiatu w osobach wicestarosty Andrzeja Okpisza i radnego Henryka Szramy. Okolicznościowe wspomnienie wygłosiła wdowa po zmarłym Bolesławie Grądzielskim – jednym z założycieli bractwa. Później przybyli oficjele strzelali na wiwat dla uhonorowania najważniejszych osób w państwie. 

Na koniec części oficjalnej nastąpił wystrzał z armaty, po którym bracia oraz goście udali się na znakomitą grochówkę i tradycyjne strzelania. Ich wyniki przedstawiają się następująco: turniej o puchar starszego bractwa: 1. Ks. Wojciech Ren (Rogoża), 2. Kwiryn Naparty (Rogoża), 3. Kazimierz Lis (Rogoża); turniej rocznicowy: 1. Marian Renn (Wągrowiec), 2. Jarosław Dworakowski (Rogoża), 3. Kwiryn Naparty (Rogoża); strzelanie do tarczy historycznej: 1. Dominik Pilarski, 2. Kwiryn Naparty (Rogoża), 3. Apoloniusz Twaróg (Murowana Goślina); strzelanie do kura: 1. Kacper Ptaszyński, 2. Apoloniusz Twaróg (Murowana Goślina), 3. Dominik Pilarski. Kolejne strzelanie odbędzie się w przeddzień Święta Niepodległości, w dniu 10 listopada.

Podobne artykuły